Brandweer Berkel-Enschot
N I E U W S

Post Berkel-Enschot
staat altijd paraat !


De meeste mensen kennen de brandweer van de rode brandweerauto’s met sirene, onderweg om een brand te blussen. Maar de brandweer doet nog veel meer. Steeds meer nadruk is komen te liggen op het voorkomen en beperken van ongelukken. Zo verlenen zij hulp bij ongevallen op de weg, komen in actie bij ongevallen met gevaarlijke stoffen en verlenen bijvoorbeeld bijstand bij het ontmantelen van een XTC-lab. Maar ook bij kleinere incidenten vervult de brandweer een dankbare taak, zoals het redden van mensen en dieren uit benarde posities. Een goede opleiding en training zijn van belang om al deze werkzaamheden goed te vervullen.

Vrijwillige brandweer deskundig en vakbekwaam
Brandweer Tilburg / Post Berkel-Enschot telt momenteel 23 vrijwillige brandweerlieden, 19 mannen en 4 vrouwen. Deze vrijwilligers krijgen dezelfde opleiding als de beroepsbrandweermensen (met uitzondering van enkele specialistische functies). Het enige verschil is dat de beroepsbrandweermensen op de eerste plaats brandweer zijn, en daarnaast binnen de brandweer bijvoorbeeld automonteur zijn, terwijl de vrijwillige brandweermensen een gewone baan hebben (buiten de brandweer) en ernaast als vrijwilliger lid van de brandweer zijn. Verschillen in deskundigheid en vakbekwaamheid zijn er niet. Een avond per week hebben ze conditietraining, drie keer per maand op de vaste woensdagavond een oefenavond en nog een avond per week gaan ze voor opleiding en training naar school. Daarnaast zijn er gemiddeld twee uitrukken per week. Brandweer Post Berkel-Enschot is een zgn. eerste-lijns organisatie, wat betekent dat ze bij alarm als eerste uitrukken. De vrijwilligers zijn 24 uur per dag oproepbaar, 365 dagen per jaar. De vraag rijst dan of er niet veel verloop is bij de brandweer, omdat het toch een behoorlijk zware taak en verantwoordelijkheid voor de brandweerlieden is, die dat allemaal op vrijwillige basis doen. Posthoofd Berkel-Enschot Dré Hendriks antwoordt hierop ontkennend: Heb je eenmaal het brandweervirus, dan kom je er moeilijk of niet meer van af. Onze brandweermensen zijn trots op hun "dorp" en dragen graag hun steentje bij aan een veilige omgeving. Het is ook een heel hecht - en serieus team. De vrijwilligers worden soms midden in de nacht uit hun bed opgeroepen via een alarmontvanger, maar ze komen nooit mopperend binnen. Ze doen het werk met liefde en overtuiging (passie) en de meesten van ons blijven dan ook tot hun 55e, de leeftijd dat men met Functioneel LeeftijdsOntslag (FLO) gaat.

Vaardigheidsdag
Opleiding en training van de brandweer is, zoals eerder gezegd, belangrijk voor het goed uitoefenen van het vak Brandweer (Repressie). In het kader hiervan was er onlangs een ‘vaardigheidsdag’(voorheen: competitiedag). Tien korpsen deden hieraan mee. Middels een zogenaamde ‘carrouseloefening’ werd er afwisselend geoefend op het gebied van hulpverleningsinzet, brandinzet en Ongeval Gevaarlijke Stoffen (OGS). Bedoeling van deze geënsceneerde oefeningen is om zo waarheidsgetrouw ervaring op te doen. Hierbij scoorde de Brandweer Post Berkel-Enschot wederom hoog door te eindigen bij de eerste drie, en prolongeerde tevens geënsceneerd te hebben het meest leerzaamste - en realistische oefenobject. Dit inmiddels al gedurende vele jaren met succes. Klik hier voor foto's van 2007

Wilt u meer informatie, surf dan naar de site www.brandweer-berkel-enschot.nl of www.brandweertilburg.nl.
Ook kunt u contact rechtstreeks opnemen met
Ton Robben of Posthoofd Berkel-Enschot / Dré Hendriks.

Met dank aan Pascale van Daal